Doelstelling

De stichting Prinsentreffen Nijmegen stelt zich ten doel:

Prinsen en Prinsessen Carnaval met hun Gevolgen uit het Rijk van Nijmegen, uit omringende Nederlandse carnavalssteden en dorpen, alsmede Prinsen en Prinsessen Carnaval uit de ons omringende landen met elkaar in contact te brengen.

Te stimuleren dat men van elkaars culturele verschillen op het gebied van carnaval kennis neemt, tot uitwisseling komt van groepen uit het eigen carnavalsrijk met die van andere, zonder daarbij de eigen culturele identiteit te verliezen.

Deze activiteiten bijzonder te richten op de Duitse carnavalssteden die grenzen aan het Rijk van Nijmegen en de carnavalssteden in België.
 
Zij tracht haar doelstelling te bereiken door:

Op een zondag (4 à 5 weken voor het carnaval) de carnavalistische hoogwaardigheidsbekleders uit te nodigen in Nijmegen samen te komen om, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar van gedachten te wisselen over de viering van het carnaval.

De aanwezige besturen van de participerende carnavalsverenigingen met elkaar te laten kennis maken.

Het organiseren van een zittingsprogramma, waarin bekende en onbekende, maar kwalitatief zeer goede amateurs, hun carnavaleske nummers voor het voetlicht brengen.