Jeroen Stouthamer is helemaal klaar voor de 28e !

Nu de coronaregels in een snel tempo worden versoepeld en de lente weer nadert ziet alles er weer rooskleuriger uit. Onlangs spraken we Jeroen tijdens onze speciale medewerkersavond en hij vertelde ons dat hij er weer zin in heeft. De datum van 22 januari 2023 staat alweer in de agenda. We kijken er allemaal weer naar uit !

Jos Peters benoemd in het Senior Gilde.

Vanaf het eerste Internationale Prinsentreffen, ruim 30 jaar geleden, is Jos Peters betrokken geweest bij de organisatie. Hij werkte in die tijd bij radio Radboud en was als vrijwilliger al veel in aktie. Jos is altijd erg betrokken geweest bij onze club en natuurlijk werd zijn vraag om een plaatsje in het Senior Gilde uiterst positief beantwoord. Jos heeft al aangegeven dat hij natuurlijk zeer betrokken zal blijven bij de organisatie en dat kunnen we zeer waarderen ! Tijdens de medewerkersbijeenkomst van 8 maart j.l. kreeg hij de bijbehorende onderscheiding en zijn eigen cap.

Drie nieuwe Gildeleden geinstalleerd.

In de gezellige bijeenkomst van dinsdag 8 maart j.l. werden 3 nieuwe gildeleden geinstalleerd. Bert van Gils, Willie Hendriks en Wilger Rikken werden na een periode als aspirant gildelid opgenomen in het gilde. Voorzitter Robbert van Veen overhandigde de gildecap en uiteraard de gildeonderscheiding. De heren hebben er erg veel zin in en vertrouwen er tesamen met bestuur en overige gildeleden op dat het volgende Internationale Prinsentreffen weer “normaal” kan worden georganiseerd.