BESTUUR

Het bestuur van de Stichting Prinsentreffen Nijmegen is in 2019 gewijzigd en bestaat tegenwoordig bijna helemaal uit oud Stadsprinsen van Nijmegen. Uiteraard blijven ook oud Knotsenburgs adjudanten nauw betrokken bij het bestuur van de stichting.

Het doel van de stichting:

Prinsen en Prinsessen Carnaval met hun gevolgen uit het Rijk van Nijmegen, uit omringende Nederlandse carnavalssteden en dorpen, alsmede Prinsen en Prinsessen Carnaval uit de ons omringende landen met elkaar in contact brengen. Te stimuleren dat men van elkaars culturele verschillen op het gebied van carnaval kennis neemt, tot uitwisseling komt van groepen uit het eigen carnavalsrijk met die van andere, zonder daarbij de eigen culturele identiteit te verliezen. Deze activiteiten in het bijzonder te richten op de Duitse carnavalssteden die grenzen aan het Rijk van Nijmegen en de carnavalssteden in Belgie.

We trachten het doel te bereiken door:

Op een zondag ( 4 a 5 weken voor de carnaval) de carnavalistische hoogwaardigheidsbekleders uit te nodigen in Nijmegen samen te komen om, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar van gedachten te wisselen over de viering van het carnaval. De aanwezige besturen van de participerende carnavalsverenigingen met elkaar te laten kennis maken. Het organiseren van een zittingsprogramma waarin bekende en onbekende, maar kwalitatief zeer goede, amateurs hun carnavaleske nummers voor het voetlicht brengen.

Robbert is onze voozitter. Als Prins Robbert I leidde hij in seizoen 2007-2008 onze stad. 

Simon is onze secretaris. Als Prins Simon I leidde hij in seizoen 2014-2015 onze stad. 

Peter is onze penningmeester. Als Prins Peter I leidde hij in seizoen 1995-1996 onze stad. 

Andre verzorgt het programma en de regie. Als Prins Andre I leidde hij in seizoen 1994-1995 onze stad. 

Henk beheert de technische- en bouwzaken. Als Adjudant in het kabinet van Prins Winfried I beleefde hij seizoen 1979-1980.