GROOT AMBASSADEURS

Binnen de Stichting Prinsentreffen Nijmegen kennen we de eretitel ” Groot Ambassadeur “. Deze eretitel met bijbehorende onderscheiding wordt maar zeer zelden vergeven en is enkel weggelegd voor bestuursleden die zich jarenlang hebben ingezet voor de Stichting Prinsentreffen Nijmegen.

De benoeming tot ” Groot Ambassadeur ” kan alleen worden toegekend wanneer het betreffende bestuurslid heeft aangegeven om niet meer herkiesbaar te zijn. Het voltallige bestuur dient unaniem accoord te gaan met de benoeming. De versierselen zullen worden uitgereikt tijdens het eerstvolgende Internationale Prinsentreffen na de vergadering waarin het besluit is genomen.

Op zondag 13 januari 2008 werd mede oprichter Ton van de Laar door de toemalige voorzitter Theo van Steen onderscheiden tot Groot Ambassadeur van de Stichting Prinsentreffen Nijmegen. Ton was vanaf het begin medio negentiger jaren betrokken bij de stichting. Ton was op heel veel plaatsen betrokken in het Knotsenburgse carnaval en hij was ook ” Heer van Knotsenburg “.
 
 
Helaas is Ton ons op 7 juli 2017 ontvallen.

Op zondag 2 februari 2014 werd mede oprichter Theo van Steen door voorzitter Robbert van Veen onderscheiden tot Groot Ambassadeur van de Stichting Prinsentreffen Nijmegen. Ook Theo is vanaf het begin betrokken bij onze stichting. Theo was in het seizoen 1969-1970 als Prins Theo II de voorganger in Knotsenburg.