VRIENDEN

Voorafgaand aan het 27e Prinsentreffen in 2020 werd een idee geopperd om gepassioneerde carnavalisten te vragen om ” Vriend van het Internationale Prinsentreffen Nijmegen “ te worden. In eerste instantie werden de oud Prinsen van Knotsenburg benaderd maar we breiden deze groep natuurlijk graag uit.

De jaarlijkse contributie voor deze exclusieve club bedraagt Euro 35,00 en u krijgt in november via het door u opgegeven mailadres een contributienota toegestuurd.

Wanneer u ” Vriend van het Internationale Prinsentreffen Nijmegen “ bent dan hebt u recht op:

– Een zaalkaart met een gereserveerde zitplaats.
– Onze unieke jaaronderscheiding.
– Vermelding als ” Vriend ” op onze website en in de flyer die jaarlijks verschijnt t.b.v. ons evenement.

Zou u het leuk vinden om ” Vriend van het Internationale Prinsentreffen Nijmegen ” te worden ?

Stuur een email naar onze penningmeester ( zie contact ) en zet hierin: Uw naam, mailadres, en de vermelding waarmee u op de website en in de flyer opgenomen wenst te worden.


Het zou leuk zijn wanneer we u bij het volgende Prinsentreffen mogen begroeten als
” Vriend van het Internationale Prinsentreffen Nijmegen ”